Ablasyo Plasenta

Ablasyo Plasenta

Ablasyo plasenta, anne rahmindeki bebekle anne arasında besin ve oksijen iletişimi görevi gören plasentanın bebek doğmadan önce yerinden kısmen ya da tamamen ayrılmasıdır. Ablasyo plasenta, plasental ablasyon, ablatio plasenta olarak da tanımlanır. Tüm gebeliklerin yaklaşık 90-200'inde görülebilen ve anne adayının ve anne karnında gelişen bebeğin hayatını ciddi anlamda tehdit eden bir durumdur.

Normal doğumlarda doğum gerçekleşen kadar plasenta yerinden ayrılmaz. Ablasyo plasentada herhangi bir duruma bağlı olarak plasenta ve rahim duvarı arasında kanama gerçekleşir. Gerçekleşen kanama plasentanın yerinden ayrılmasına sebep olur. Anne adayında yaşanan kanamaya bağlı olarak kan dolaşım sorunları yaşanır. Anne karnındaki bebek besin ve oksijen ihtiyacını plasenta aracılığıyla karşıladığı için kısa süre içinde olumsuz etkilenebilir.

Ablasyo plasenta kimlerde görülür?

Ablasyo plasenta herhangi bir sorun olmayan gebelikler dahil olmak üzere kimlerde ve ne zaman görülebileceği kestirilemez. Fakat oluşumunda bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu riskler ablasyo plasentaya yol açabilir.

 • Gebeliğe bağlı gelişen hipertansiyon
 • Kronik hipertansiyon
 • Önceki gebeliklerde ablasyo plasenta olması
 • Anne adayının ileri yaşlarda olması
 • Anne adayının sigara kullanması
 • Annenin çok sayıda doğum yapmış olması
 • Karın bölgesinde gerçekleşen ciddi travma
 • Şeker hastalığı
 • Amniyon sıvının aniden boşalması ablasyo plasenta için risk faktörüdür.

Ablasyo plasenta yakınmaları nelerdir?

Ablasyo plasentada yaşanan yakınmalar plasenta dokusunun ne kadarının ayrıldığına bağlı olarak değişir. Plasentada ayrılma oranı %30 ve daha az olduğunda anne adayı herhangi bir yakınma yaşamayabilir. Yaşanabilecek yakınmalar;

 • Vajinal kanama
 • Şiddetli karın ağrısı
 • Rahmin hassaslaşması ve sertleşmesi
 • Bebeğin kalp sesinde azalma
 • Anne adayında şok ve hipertansiyon bulguları

Ablasyo plasenta için tanı

Ablasyo plasentada tanı daha çok anne adayının yakınmaları göz önünde bulundurularak konulur. Anne adayında şiddetli ve koyu renkli vajinal kanama olması genelde tanı için tipik bulgudur. Fakat her hasta aynı şikayetleri yaşamayacağı için hasta ultrasona alınır. Bölgede kan göllenmesi tespit edildiğinde tanı konulur. Tanı konulduktan sonra tam kan sayımı ve kan kaybının şiddetini tespit etmek için tetkikler yapılır. Mekanizmada meydana gelen farklılıklar yine kan testleriyle tespit edilir.

Ablasyo plasenta tedavisi

Ablasyo plasenta anne ve bebek için acilen müdahale edilmesi gerek bir gebelik komplikasyonudur. Komplikasyon karşısında hem bebeğin hem de annenin hayatı tehlike altındadır. Tanı konulduktan sonra anne adayı hastaneye yatırılır ve takibe başlanır. Damar yolu açılarak sıvı desteğine başlanır. Acilen gerekli labaratuar testleri yapılır. Durumun ve annenin ciddiyeti değerlendirilir. Anne için en az iki ünite kan istenir ve bu kanlar ihtiyaç halinde kullanılır. Annede gerçekleşen iç kanama nedeniyle şok gelişebilir. Annenin tansiyon, nabız ve idrar çıkışı sıkı takibe alınır. Yine anne karnındaki bebeğin durumu fetal monitör aracılığıyla takip edilir. Bebeğin kalp atışı düzenli olarak izlenir. Gebeliğin sonlandırılması gerekebilir. Bu durum anne ve bebeğin sağlık duruma göz önünde bulundurularak karar verilir. Genelde anne adayı acil sezaryene alınarak doğum yaptırılır. Eğer anne ve bebeğin durumu sağlıklıysa ve ablasyo plasenta ayrımı azsa, kanama kontrol altına alınmışsa ve doğum ağrısı yoksa izlemek yeterli olur. Anne ve karnındaki bebek iyi, ancak annede doğum sancıları varsa normal doğum gerçekleştirilebilir. Ablasyo plasentada erken tanı ve tedavi anne ve bebek açısından oldukça önemlidir ve kontrol altına alınabilecek bir komplikasyondur. Durumu ciddi olan hastalarda bazen sezaryende riskli olabilir.

Son Güncelleme : 24.03.2021 13:04:51
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. Meftune Akpolat - 24.03.2021 13:04:51
Ablasyo Plasenta ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ablasyo Plasenta Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ablasyo Plasenta"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021