9 Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri

9 Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri

9 Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri: Canlıların yapısını oluşturan olmazsa olmazlardan olan temel bileşenler, insan vücudunu oluşturan eksikliğinde önemli sorunlara yol açan zengin yapı maddeleridir.Bünyesinde çeşitli organik ve inorganik maddeler bulunan moleküllere besin denir.
Canlıların temel bileşenlerini iki ayrı koldan incelenir. Organik besin öğeleri genel olarak yapılarında C, H, O elementlerini bulundururlar.

İnorganik maddeler ise canlı hücresi tarafından yapılmayıp doğada hazır olarak bulunurlar.
  • İnorganik: Bunlar sırasıyla ; Su, Mineraller, asitler, bazlar, tuz ve minerallerdir.
  • Organik: Bunlar sırasıyla; Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, enzimler ve nükleik asitlerdir.

Organik Maddeler:

Karbonhidratlar: Yapılarında C, H, O elementi bulunur. Hücrenin önemli enerji kaynaklarındandır. Bitkisel besinlerde oldukça yaygındır.Yapı olarak üçe ayrılır.

Monosakkarit: Tek ve basit moleküldür. En önemli birimi glukozdur. Bu birim kanda rahatlıkla ölçülür.

Disakkarit: İki molekül monosakkaritin bir bağ ile bağlaması sonucu oluşur.

Önemli bileşimleri; Maltoz (glukoz+ glukoz), Sükroz (glukoz+fruktoz), Laktoz (glukoz+galaktoz)

Polisakkarit: Çok fazla monosakkaridin bir ara gelmesiyle oluşan büyük yapılı moleküllerdir. Büyük bir kısmı hücre duvarında yapı taşı olarak kullanılır.

Önemli bileşenleri: Nişasta, glikojen, selülozdur.

Yağlar: Yapılarında C, H, O elementi bulunur. Ayrıca fosfor ve azot da içerir. Suda çözünmeyen yada az olarak çözünen bir elementidir. Üçe ayrılır bunlar; fosfolipitler, steroitler, trigliseritlerdir. Yağlar doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılır. Doymuş yağlar hayvansal, doymamış yağlar ise bitkiseldir. Enerji kaynağıdır. Hücre zarının yapısında etkin bir rol oynar. Hayvanların kış uykusunda önemli bir görev teşkil eder.

Proteinler: Yapılarında C, H, O ve azot elementi bulunur. Yapı taşları aminoasitlerdir. Vücudun yapım ve onarımına yardımcı olurlar. Kas, kemik yapısında oldukça fazladır. Enerji vericidirler.

Vitaminler: Hücrenin yapısına katılmazlar. Yağda ve suda çözünen vitaminler bulunur. Enzimlerin yapısını oluşturur. Düzenleyici ve direnç artırıcıdırlar.

Enzimler: Kimyasal reaksiyonların başlayabilmesi için enzimlere ihtiyaç duyulur. Reaksiyondan değişmeden çıkarlar. Çift yönlüdürler.

Nükleik asitler: DNA ve RNA olarak aklımıza gelir. Çok sayıda nükleotitlerin birleşmesiyle oluşur. Hücrelerin yapısını ve işlevini kontrol eden kalıtsal bilgi taşır.

İnorganik Maddeler:

Su:Besinin sindiriminde yer alır. Çok iyi bir çözücüdür. Besinlerin taşınmasına yardımı olurlar.

Asit:Tatları eşkidir. Asitler metaller ile tepkimeye girer. ph değeri 0-7 arasındadır. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Bazlar: Tatları acıdır. kayganlık hissi verirler. Ph değeri 7-14 arasındadır. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler.

Tuz: Asit ve bazların birleşmesi ile oluşur.

Mineraller: İnorganik tuzlardır. Enerji vermezler. Sindirilmezler. Ter, dışkı ve idrarla atılır. Enzim yapısında görev alır. Hücre zarından geçebilir.
Son Güncelleme : 26.11.2020 14:38:49
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Kadriye yılmaz - 26.11.2020 14:38:49
9 Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

9 Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "9 Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021